Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kurki-Suonio, Taina
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Fuusiota vauhtikierteellä: nopeita hiukkasia jäljittämässä jopa W7-X stellaraattorissa
Päätös 298126
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 577 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmiskunta on ajautumassa energiaumpikujaan, jos fossiilisille polttoaineille ei löydy hiilivapaata vaihtoehtoa peruskuorman kattamiseen. Fuusioenergia on perinteisen ydinvoiman ohella käytännössä ainoa mahdollisuus: sen tehotiheys on ydinvoimaakin parempi, ja sen polttoainetta (Li , D) esiintyy tasaisesti maapallolla. Lisäksi fuusioreaktion ”jäte” on heliumia, eikä reaktio voi karata käsistä. Näistä syistä kaikki reitit fuusiovoimalaa kohti on tutkittava. Stellaraattori on vaihtoehto tokamak-konseptille. Vuonna 2015 otetaan Greifswaldissa Saksassa käyttöön maailman suurin stellaraattori, W7-X. Projektissamme tullaan käyttämään ainutlaatuista suomalaista ASCOT-ohjelmistoa paikallistamaan mahdollisia heikkouksia W7-X:n nopeiden ionien koossapidossa. Lisäksi jatkamme nopeiden ionien ja nk. karkurielektronien simulointia sekä tulevaisuuden laitteille suunnittelun tueksi (ITER, DEMO) että käytössä oleville tokamakeille, missä painopiste on MHD:n vaikutuksessa nopeiden ionien koossapitoon.