Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lundström, Mari
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Uudenlainen arvometallien talteenotto sivuvirroista (NoWASTE)
Päätös 297962
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 462 579
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyiset mineraalivarat ovat ehtymässä. NoWASTE–projektissa tutkitaan materiaali- ja energiatehokasta arvometallien talteenottoa epäpuhtaista jäte- ja sivuvirroista. NoWASTEssa tutkitaan myös, miten korkealaatuisia funktionaalisia pintoja (esim. hydrofobisia pintoja) voidaan valmistaa suoraan epäpuhtaista liuoksista. NoWASTE pyrkii kohti todellista kiertotaloutta, jossa jäte hyödynnetään raaka-aineena.