Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Rinne, Mikael
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Reaaliaikainen riskinhallinta syvissä kaivoksissa (ORMID)
Päätös 297770
Päätöspvm 21.12.2015
Rahoituskausi 01.03.2016 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 345 094
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Maailman syvimmät kaivokset sijaitsevat Etelä-Afrikassa ja Euroopan syvin kaivos on Pyhäsalmen kaivos. Geofysiikan mittaukset antavat vahvoja viitteitä eräiden suomalaisten malmioiden jatkumisesta kilometrien syvyyteen. Kaivostoimintaa syvällä maankuoressa rajoittavat tekniset, taloudelliset, terveydelliset ja turvallisuustekijät. Syvälle kaivostoiminnalle aiheuttavat haasteita korkeat lämpötilat sekä jännityksistä aiheutuva kallion murtuminen ja kalliolohkareiden liikkeet. Välttyäksemme henkilövahingoilta ja malmitappioilta sekä parantaaksemme kaivostuotannon tehokkuutta, tarvitsemme parempia työkaluja nopeaan ja kattavaan kalliomekaaniseen analyysiin ja geologisten riskien hallintaan. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää nykyistä paremmin kallion murtumisprosessin eteneminen louhosten ympärillä ajan funktiona sekä soveltaa tätä tietoa geoteknisten riskien pienentämiseen. Osatavoitteena on reaaliaikaisten mittalaitteiden kehittäminen syvään kaivosympäristöön soveltuviksi.