Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kyttä, Marketta
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Terveyttä edistävä kaupunkiympäristö PLAN-H
Päätös 297753
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 462 226
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
PLAN-H-tutkimuksessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisen kompleksisen terveyttä edistävän elinympäristön tutkimiseen ja tuotetaan käytännönläheistä tutkimustietoa terveellisten ympäristöjen suunnittelun tarpeisiin. PLAN-H-tutkimuksessa kehitetään uudenlainen ympäristön käyttäjien yksilölliset piirteet huomioonottava paikkaperustainen tutkimusstrategia, jonka yhtenä tärkeänä osa-alueena on sen sovellettavuus käytänteisiin. PLAN-H-tutkimus pyrkii luomaan ymmärryksen siitä, kuinka moninainen ja vaihteleva väestö todellisuudessa käyttää rakennettua ympäristöä jokapäiväisessä elämässään ja millä tavoin väestö kykenee käyttämään ja saavuttamaan erilaiset rakennetun ympäristön resurssit.