Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heikkilä, Janne
Organisaatio OY
Tutkimusaihe 3D-näköön perustuva tietokonevälitteinen todellisuus
Päätös 297732
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 490 420
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tietokonevälitteinen todellisuus (CMR) tarkoittaa teknologiaa, joka mahdollistaa ihmisen havaintojen muokkaamiseen tietokoneella tuotettujen herätteiden avulla käyttämällä esimerkiksi puettavaa näyttöä. Tässä projektissa tavoitteena on kehittää uusia tietokonenäön menetelmiä CMR:n käytännön sovellusten toteuttamiseen. Yksi tutkimusaiheista on kuvaan perustuva paikannus, joka tarjoaa täyden kuuden vapausasteen paikka- ja suuntatiedon tietokoneella tuotettujen 3D mallien kohdistamiseen käyttäjän havaitseman näkymän kanssa. Toinen tutkimusaihe on kuvapohjainen 3D mallinnus, jota tarvitaan tuottamaan fotorealistiset mallit muokattavista ja käyttäjälle näytettävistä fyysisistä objekteista. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kolme tapaustutkimusta, joissa demonstroidaan kehitettyjä tietokonenäön menetelmiä todellisissa käyttötilanteissa.