Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pärssinen, Aarno
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Monikantoaaltovastaanotin 10-80GHz:n taajuuksille
Päätös 297679
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 30.08.2020
Rahoitus (€) 490 664
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viidennen sukupolven (5G) tietoliikennelaitteet tulevat tarjoamaan jopa satakertaista yhteysnopeutta nykyisiin järjestelmiin verrattuna. Tämä saavutetaan käyttämällä äärimmäisen joustavasti yhä korkeampia radiotaajuuksia, erittäin laajaa modulaatiokaistaa, massiivista antennimatriisia ja tehokasta kantoaaltojen jakamista. Tässä Oulun ja Aalto yliopiston yhteistyöprojektissa kehitetään uudenlaista radiovastaanotinta tulevaisuuden langattomiin haasteisiin. Työssä tutkitaan uutta aikajakoista RF vastaanotinarkkitehtuuria ja siihen liittyvää piiritekniikkaa sekä uutta suoraan taajuussynteesiin perustuvaa menetelmää toteuttaa useita toisistaan riippumattomia ns. LO-signaaleja eri kantoaaltojen valitsemiseen. Projektissa tullaan toteuttamaan kaksi vastaanotinkokonaisuutta integroituina piireinä ja näin demonstroimaan 5G radion toimintaa.