Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Keski-Vakkuri, Esko
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Tasapainottuminen, vaste, lomittuminen, väsymys
Päätös 297472
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 515 706
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti keskittyy neljän ilmiön parempaan ymmärtämiseen: 1) Miten epätasopainotilasta lähtevät hyvin monimutkaiset systeemit asettuvat tasapainotilaan? 2) Jos systeemiä lievästi häiritään jollain tavalla (esim. sähköimpulssilla), miten se reagoi? 3) Miten kvanttimekaaniselle systeemille ominainen lomittuminen eli kvanttimekaaninen informaatio uudelleenjärjestyy tasapainottumisen aikana? Neljäs ilmiö on periaatteessa hyvin erilainen - unenpuutteesta johtuva väsymystila, joka heijastuu esimerkiksi seisovan henkilön huojuntana. 4) Miten huojuminen heijastaa väsymystä? Mikä on luotettavin tapa analysoida matemaattisesti huojumisesta mitattua dataa väsymyksen paljastamiseksi? Tässäkin on kyse lievästä epätasapainotilasta ja reagoinnista häiriöihin.