Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Makkonen, Lasse
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe Uusi pintojen termodynamiikka ja sen sovellutukset
Päätös 297278
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 402 480
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa yhdistetään klassinen fysiikka nanomittakaavan termodynamiikkaan ja sovelletaan tätä dendriittisen jähmettymisen mallintamiseen. Dendriitit määrittävät metallien valamisessa ja jään muodostuksessa syntyvän kiinteän materiaalin mikrorakenteen ja mekaaniset ominaisuudet. Toinen uuden teorian sovellutus on vettähylkivyys, joka on tärkeä monissa teollisissa sovellutuksissa sekä esimerkiksi vaatetuksessa. Teorian avulla selitetään nesteen kiinteällä pinnalla muodostaman kontaktikulman hysteresisilmiö, sekä kehitetään uusi menetelmä kiinteiden aineiden pintaenergian mittaamiseen. Vetyteknologia - esimerkiksi autoissa - edellyttää vedyn varastointiin sopivia menetelmiä. Yksi mahdollisuus on varastoida sitä vedessä oleviin nanokupliin. Nanokuplilla on muitakin lupaavia sovellutuksia esimerkiksi biologiassa ja lääketieteessä. Tutkimuksessa käytetään uutta pintafysiikkaa myös nanokuplien stabiilisuuden selittämiseen sekä kehitetään menetelmiä niiden tuottamiseksi.