Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Larmi, Martti
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Uusia näkökulmia laihan kaasuseoksen syttymiseen
Päätös 297248
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 30.08.2020
Rahoitus (€) 301 795
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
I det här projektet undersöks självantändning av magra metan-luftblandningar med n-heptan inblandade. De parametrar som undersöks är inverkan av olika lokala motorförhållanden på självantändningen. Frågeställningen är kopplad till gasmotorkoncept i magra blandningar. Skyftet är att uppnå en hög verkningsgrad och flexibel operation i lastförändringar . Projektet är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Aalto Universitetet och Åbo Akademi. Den experimentella delen utförs huvudsakligen vid Aalto universitetets optiska forskningsmotor medan förbränningskemiska frågeställningar undersöks numeriskt vid Åbo Akademi.