Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Yli-Harja, Olli
Organisaatio TTY
Tutkimusaihe Laskennallisten menetelmien kehittäminen gliaalisolujen ja gliomakudoksen heterogeenisyyden havaitsemiseen ja analysointiin
Päätös 297200
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 250 041
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Glioblastoma multiforme on yleisin pahanlaatuisen aivosyövän muoto. Sen diagnosointi on vaikeaa, ja lääkehoidon vaste on heterogeeninen. Gliaalisolujen heterogeenisyyden tutkimusta pidetäänkin tärkeänä, koska siihen liittyvien prosessien dynamiikan ymmärtäminen solutasolla auttaa syöpäsolujen alkuperän selvittämisessä. Tässä projektissa kehitämme uusia signaalinkäsittelymenetelmiä transkriptio- ja translaatioprosessien tutkimukseen aikasarjamikroskopiaa hyödyntäen. Glioman kasvun takana piilevien solutason tapahtumien ymmärtäminen on välttämätöntä kehitettäessä strategioita kasvaimien kasvun hidastamiseen tai taudin pysäyttämiseen. Käyttämällä 2D- ja 3D-soluviljelmien ja kudosnäytteiden mikroskooppikuvantamista yhdessä kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien kanssa tämä projekti tuottaa uusia glioman ymmärtämiseen tähtääviä tuloksia kokeellisella ja laskennallisella tasolla, sekä tarvittavien signaalinkäsittelymenetelmien tutkimuksessa.