Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Saramäki, Jari
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Digitaaliset päivärytmit
Päätös 297195
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 476 774
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan yksilöiden ja yhteisöjen digitaalisia vuorokausirytmejä laajojen tietoaineistojen avulla. Nämä sisältävät mm. miljoonien ihmisten anonymisoituja matkapuhelutietoja sekä hyvin yksityiskohtaisia vapaaehtoisten koehenkilöiden käyttäytymistietoja, jotka on mitattu älypuhelinapplikaatioilla. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tekijöitä yksilöiden digitaalisten päivärytmien taustalla (viestintä ja sovellusten käyttö eri ajankohtina), kronotyypeistä erilaisiin sosiaalisiin konteksteihin. Populaatiotasolla tarkastellaan esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien erilaisia elämänrytmejä sekä unirytmin muutoksia iän mukana, hyödyntäen laajoja tietomassoja (Big Data). Näiden tulosten perusteella hahmotellaan digitaaliseen terveyteen liittyviä sovelluksia: esimerkiksi algoritmeilla jotka hälyttävät päivärytmien yllättävistä muutoksista voi olla lääketieteellisiä sovelluksia avohoitopotilaiden seurannassa.