Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ginter, Filip
Organisaatio TY
Tutkimusaihe Universaali dependenssijäsennin
Päätös 297157
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 345 246
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Automatisoitu syntaktinen analyysi on yksi kieliteknologian keskeisimmistä tehtävistä, jota hyödynnetään useissa sovelluksissa, kuten hakukoneissa ja konekääntämisessä. Harvoille laajalti tutkituille kielille, kuten englannille, automaattisten syntaktisten jäsentimien tarkkuus lähentelee ihmisten suorituskykyä. Monille muille kielille jäsentimien suorituskyky on kuitenkin merkittävästi alhaisempi eikä suurinta osaa maailman kielistä voida jäsentää automatisoidusti lainkaan, sillä jäsentimien kouluttamiseen tarvittavaa dataa ei ole saatavilla. Tässä hankkeessa tutkimme tapoja eri kielten jäsennyskoulutusdatan yhdistämiseen sanojen vektoriavaruusmallien avulla. Hankkeen päämääränä on universaali kieliriippumaton jäsennin, joka voi hyödyntää esimerkiksi tšekinkielistä koulutusdataa parantamaan suorituskykyään suomenkielen jäsentämisessä.