Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Sainio, Tuomo
Organisaatio LTY
Tutkimusaihe Harvinaisten maametalien talteenotto fosfokipsistä
Päätös 297120
Päätöspvm 21.12.2015
Rahoituskausi 01.03.2016 - 28.02.2019
Rahoitus (€) 128 610
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Harvinaisten maametallien (REE) saatavuuteen liittyy epävarmuuksia. Niiden johdosta vaihtoehtoisten raaka-ainelähteiden käyttöönottamiseen tarvittavien uusien menetelmien kehittämisellä on strategista merkitystä. REE-aineiden tiedetään rikastuvan fosfaattilannoitteiden tuotannon sivutuotteena syntyvään ns. fosfaattikipsiin. Jätteeksi luokiteltavaa fosfaattikipsiä on saatavilla merkittäviä määriä sekä Suomessa että Etelä-Afrikassa. Tässä hankkeessa ratkaistaan erityisiä haasteita harvinaisten maametallien talteenotossa fosfaattikipsistä perinteisillä ja uusilla bioprosessitekniikan menetelmillä. REE-aineiden liuotuksen saantoa ja selektiivisyyttä parannetaan uusilla erotusmateriaaleilla. Tutkimus tuottaa fosfaattikipsin laajamittaiseen hyödyntämiseen REE-aineiden lähteenä tarvittavaa uutta tietoa sekä talteenottoon liittyvistä perusilmiöistä että prosessitekniikasta.