Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Koskinen, Pekka
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Lättänien metallien laskennallinen tutkimus
Päätös 297115
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 434 036
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Grafeenin ja muiden atominohuiden kaksiulotteisten materiaalien tutkimus on viime vuosina synnyttänyt huimasti uusia ilmiöitä ja sovellusmahdollisuuksia. Tämä tutkimus on jättänyt metallit huomiotta, koska niiden on oletettu olevan kaksiulotteisina liian epävakaita. Viimeaikaiset kokeet ovat kuitenkin vihjanneet, että oletusten vastaisesti myös metallit voivat esiintyä atominohuina kalvoina, ainakin sopivissa nanorakenteissa. Tässä hankkeessa Jyväskylän yliopiston nanotieteen keskuksen tutkijat tarkastelevat näitä lättäniä metalleja ja niiden ominaisuuksia ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti tietokonesimulaatioiden avulla. Nämä lättänät metallit voisivat mahdollistaa täysin uudenlaisia ilmiöitä, kuten uuden aineen olomuodon, atominohuen nesteen. Ilmiöiden lisäksi hankkeessa tutkitaan myös sitä millaisiin sovelluksiin näiden nanorakenteiden sähköisiä, magneettisia, optisia ja katalyyttisiä ominaisuuksia voitaisiin valjastaa.