Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Eskola, Kari
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Partonijakaumat ja QCD-aine LHC:n ydintörmäyksissä
Päätös 297058
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 581 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suurienergiaiset raskasionitörmäykset testaavat hiukkasfysiikan Standardimallin Kvanttiväridynamiikka(QCD)-osuutta, tavoitteena määrittää kvarkkigluoniplasman (QGP) termodynaamiset ja kineettiset ominaisuudet. Olemme kehittämässä ydintörmäyksille useamman mittaussuureen samanaikaista teoria-analyysiä, jonka avulla nämä ominaisuudet voitaisiin selvittää CERN-LHC ja BNL-RHIC-kiihdyttimien mittaustuloksista. Mallinnuksemme kattaa koko ydintörmäyksen: ydinten gluoni- ja kvarkkirakenteen yksityiskohtaisen määrittämisen, QGP-alkutilan häiriöteoreettisen laskemisen, QCD-aineen avaruus-aika-kehityksen hydrodynaamisen kuvaamisen sekä erilaisten mitattavien suureiden laskemisen. Laskennallisina menetelminä käytämme QCD:n häiriöteoriaa ja relativistista hydrodynamiikkaa, kineettistä teoriaa ja numeerisia Monte Carlo -simulaatioita. Projektissa on tutkijakoulutusta kaikilla tasoilla, ja se on hyvin ajankohtainen, koska LHC:n ydintörmäysten myötä ala on juuri nyt mitä jännittävimmässä vaiheessa.