Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hostikka, Simo
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Pyrolyysin mallinnuksella paloturvallisia materiaaleja
Päätös 297030
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 329 434
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksella pyritään parantamaan biomateriaalien paloturvallisuutta analysoimalla laskennallisesti niiden lämpöhajoamista. Kaasumaisten ja jähmeiden hajoamistuotteiden muodostumista tutkitaan reaktiivisen molekyylidynamiikan avulla, tarkoituksena selittää ja optimoida palonsuojakemikaalien toimintaa. Hiilikerroksen halkeilua ja halkeamien välttämiseksi tehtäviä toimia mallinnetaan materiaalipistementelmällä. Tarkoituksena on parantaa hiiltyvien materiaalien luontaista palonkestävyyttä. Lopuksi näiden hienojakoisten mallien tuloksista johdetaan makroskooppisen, virtauslaskentaan perustuvan palosimulointimallin pyrolyysiparametrit, jotta tuloksia voidaan hyödyntää insinöörilaskuissa.