Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Luhtakallio, Eeva
Organisaatio TAY
Tutkimusaihe Nuorten poliittinen kansalaisuus eriarvoistumisen aikakaudella. Etnografiseen ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus osallistumisesta, polarisaatiosta ja marginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa.
Päätös 296969
Päätöspvm 03.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomalaiset nuoret kasvavat kansalaisiksi yhteiskunnassa, jota leimaa eriarvoisuuden kasvu, edustuksellisen demokratian kriisi ja kansalaisyhteiskunnan ääripäiden etääntyminen toisistaan. Ymmärtääksemme miten nämä muutokset vaikuttavat suomalaisen demokratian tulevaisuuteen, tutkimme suomalaisten nuorten arjen kansalaisuutta ja tapoja osallistua (tai olla osallistumatta) politiikkaan. Hankkeessa yhdistetään havainnoivaa laadullista tutkimusta nuorten arkielämästä ja sosiaalisen median tutkimista digitaalisilla menetelmillä. Näin saavutamme ymmärryksen siitä, miten nuoret oppivat toimimaan kansalaisina vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa sekä kokonaisen sukupolven tavoista ilmaista ja politisoida epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Tutkimus tuottaa laajan kuvan nuorten kansalaistoiminnasta ja poliittisesta osallistumisesta sekä niiden ehdoista 2010-luvun Suomessa. Sen tulokset auttavat vahvistamaan nuorten ääntä yhteiskunnassa. Lisätietoa: politicalsociology.org.