Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Werner, Stefan
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Robust Energikontroll och Belastningsutjämning med Händelsetriggad Situationsmedvetenhet
Päätös 296849
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 399 555
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Detta projekt undersöker och utvecklar sofistikerade lösningar för optimering av energi för smarta elnät. Vi utvecklar avancerade uppskattnings-, prediktions- och detekteringstekniker för att möjliggöra en mer effektiv energidistribution till konsumenter. Våra metoder underlättar en minsking av den totala elkostnaden för både konsumenter och distributörer, samt främjar en mer medveten användning av icke-förnybara energikällor, och möjliggör lokal produktion och lagring av ren energi. Dessutom kommer detta projekt att stärka vårt existerande internationellt vetenskapligt samarbete och samt möjliggöra utbildning av en ny generation forskare och ingenjörer inom det strategiska området smarta energiteknik.