Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Rojas, Orlando
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Selluloosapohjaisten kuituvaahtojen pintavuorovaikutukset ja reologia
Päätös 296846
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 425 903
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Selluloosapohjaisten kuituvaahtojen pintavuorovaikutukset ja reologia Vesivarojen säästäminen ja kevyet mutta vahvat materiaalit ovat keskeisiä teemoja kestävän ja kannattavan bioekonomian rakentamisessa. Tämä projekti tutkii ilmiöitä, jotka ovat tehokkaiden, energiaa säästävien ja ympäristöystävällisten materiaalien ja prosessien taustalla. Projektin päämääränä on selvittää ilmakuplien, pinta-aktiivisten aineiden sekä selluloosakuitujen fysikokemiallisia vuorovaikutuksia vesipohjaisissa kuituvaahdoissa. Aalto yliopiston ja VTT:n yhteistyönä toteuttamassa projektissa hyödynnetään sekä VTT:n laajaa kokemusta kuituvaahtojen fysikaalisista ominaisuuksista että Aalto yliopiston vahvaa pinta- ja kolloidikemian osaamista.