Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Fabritius, Timo
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Metallurgisen koksin ominaisuudet ja muodostumisen perusteet
Päätös 296831
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 394 660
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä monitieteinen (metallurgia, termodynamiikka, mineralogia, kemia, teollinen ekologia) projekti tutkii osittain kierrätetystä materiaalista valmistetun metallurgisen koksia. Päätavoitteet ovat: kerätä tietoa koksin ominaisuuksista; muodostaa korrelaatioita ominaisuuksien välille ja määrittää ominaisuusvaihtelun ajavat voimat. Tutkittavia ominaisuuksia ja erikoispiirteitä ovat: faasikemia eri rajapinnoilla; mineraalien 3D –jakaantuminen; huokoisuus; kylmä- ja kuumalujuus; reaktiivisuus. Pääsovelluskohteita ovat: tieto lisäainepohjaisen koksin ominaisuuksista; ohjeistus kierrätysmateriaalien oikeiden määrien valitsemiseksi koksausprosessiin; tieto masuunissa tapahtuvista ilmiöistä ja reaktioista; digitaalisen tiedon ja näytteiden kerääminen jatkotutkimusta ja opetusta varten; teräksenvalmistuksen hiilijalanjäljen pienentäminen; ympäristö-, talous- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi käytettäessä vaihtoehtoisia raaka-aineita metallurgisen koksin valmistuksessa.