Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Rikastamon tuotantoketjua optimoimalla kohti kestävää kasvua
Päätös 296432
Päätöspvm 21.12.2015
Rahoituskausi 01.03.2016 - 28.02.2019
Rahoitus (€) 248 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Globaali kilpailu, korkeat tuotteiden laatuvaatimukset sekä kestävä kehitys asettavat uusia kriteereitä kaivosten kilpailukyvylle. Uusien prosessi- ja laiteteknologioiden lisäksi, kilpailukykyä voidaan nostaa tehtaan toiminnan optimoinnilla uusinta menetelmä - ja ICT teknologiaa hyödyntäen. Tämän projektin tavoitteena on kehittää tehtaanlaajuinen optimointimenetelmä rikastamon tuotantoketjun hallintaan. Kehitystyön lähtökohdaksi on valittu kemianteollisuudessa menestyksellisesti sovellettu taloudellinen malliprediktiivinen optimointimenetelmä (eMPC). Rikastamon syötetyypin karakterisointi sekä sen vaikutus yksikköprosessien ohjaukseen kiinnittää säätöstrategian rikastamoympäristöön sekä rikastuttaa valitun menetelmäkehitystyön uutuusarvoa. Uutuusarvon menetelmään luo kaivos-ja rikastamodatan hallinta teollista internettiä hyödyntäen. Laaditut säätöstrategiat validoidaan rikastamodatalla. Tutkimus tehdään Etelä-Afrikka-Suomi yhteistyössä Pretorian ja Aalto-yliopiston kanssa.