Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Välimäki, Vesa
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Konserttielämys koteihin
Päätös 296390
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 01.09.2020
Rahoitus (€) 223 600
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ICHO-projektissa tutkitaan uusia tieteellisiä menetelmiä konserttielämyksen siirtämiseksi koteihin. Tähän käytetään päänseurannalla varustettuja kuulokkeita ja modernia signaalinkäsittelytekniikkaa. Suunnittelemassamme järjestelmässä elävää musiikkia äänitetään lähimikrofoneilla, jotta eri soittimien äänet saadaan erillisille ääniraidoille. Kuluttajan laitteessa, joka voi tulevaisuudessa olla mobiililaite, ääniraitoja muokataan reaaliaikaisesti. Lähes kaiuttomat äänisignaalit konvoloidaan tilaimpulssivasteilla, jotka on mitattu oikeista akustisista tiloista, koska näin saavutetaan uskottavin kuuntelukokemus. Mitatusta huoneakustiikasta, joka koostuu kaikkien lähteiden tilaimpulssivasteista, tuotetaan hajotelma Aalto-yliopistossa kehitetyllä SDM-menetelmällä (engl. Spatial sound Decomposition Method). Saadut tilavasteet parametrisoidaan ja toteutetaan laskennallisesti tehokkaasti käyttäen samettikohinasuodattimia (engl. velvet noise filter), jotka on myös keksitty Aalto-yliopistossa.