Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Paatero, Jussi
Organisaatio IL
Tutkimusaihe Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin
Päätös 296302
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 338 337
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa siitä, miten arktisella alueella kasvava taloudellinen toiminta vaikuttaa mustan hiilen päästöihin ja siten arktisen alueen ilmastoon. Hankkeen päämäärät ovat 1) kvantifioida tärkeimpien mustan hiilen lähteiden, kuten öljynporaukseen liittyvän soihdutuksen, laivaliikenteen ja puunpolton osuus arktisen alueen ilmassa ja lumipeitteessä nykyaikana olevasta sekä lähimenneisyydessä pohjasedimentteihin ja jäätiköihin kertyneestä mustasta hiilestä, 2) kvantifioida kuinka em lähteistä peräisin oleva musta hiili vaikuttaa ilmastoon ollessaan ilmakehässä ja lumessa ja 3) arvioida, kuinka ilmastovaikutukset kehittyvät seuravien 50 vuoden kuluessa. Hankkeesta saatavan tiedon tulisi aktiivisesti vaikuttaa Arktisessa Neuvostossa käytäviin neuvotteluihin, joissa käsitellään sitä, miten arktisen alueen taloutta kehitetään vaarantamatta alueen roolia maapallon ilmaston jäähdyttäjänä.