Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Vaara, Juha
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Paramagneettisten systeemien NMR-teoria
Päätös 296292
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 406 460
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR) on tärkein menetelmä molekyylien ja materiaalien mikrorakenteen ja dynamiikan tutkimuksessa. Tässä projektissa kehitetään ja sovelletaan menetelmiä, joita tarvitaan nk. paramagneettisten molekyylien NMR:n kvantitatiiviseen mallintamiseen. Näissä molekyyleissä on parittomia elektroneja, joiden iso magneettinen momentti aiheuttaa merkittäviä muutoksia paramagneettisten materiaalien NMR-spektreihin verrattuina tavanomaisiin, diamagneettisiin systeemeihin. Samanaikaisesti paramagneettisen NMR:n teoria on huomattavasti monimutkaisempi kuin diamagneettisen. Projektin tuloksia voidaan käyttää mm. magneettikuvauksen kontrastiväliaineiden ja ydinjätteiden varastointiteknologian kehittämiseen, sekä NMR-menetelmän herkkyyden lisäämiseen pienten ainemäärien havaitsemiseksi.