Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ihalainen, Janne
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Biologiset fotosensorit toiminnassa - Kokeellinen lähestymistapa proteiinidynamiikkaan taspaino- ja epätasapainotiloissa
Päätös 296135
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 434 359
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Valon tunnistus on erittäin tärkeää kaikelle elämälle. Kasvit, sienet ja bakteerit tunnistavat valon määrää, laatua ja suuntaa, mikä vaikuttaa niiden kasvuun ja kehitykseen. Fytokromit ovat punaisia valosensoreita, jotka muuttavat fotonin energian avulla, ensin pigmentin konformaatiota. Tämän jälkeen proteiinissa alkaa kemiallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka johtavat laajoihin rakenteellisiin muutoksiin sensoriyksikössä. Pyrimme ymmärtämään fytokromien aktivaatiomekanismin molekyylitasolla ja kuvaamme proteiinin sekundääri-, tertiääri- ja quoternääri-rakenteiden muutoksia. Pyrimme ymmärtämään kuinka fytokromi reagoi solun ulkoa tuleviin ärsykkeisiin. Tämä auttaa kehittämään optogeneettisiä materiaaleja ja puna-fluoresenssiproteiineja kudoskuvantamista varten. Tuloksiamme voidaan myös hyödyntää kasvifysiologian tutkimuksessa.