Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Helaja, Juho
Organisaatio HY
Tutkimusaihe grafeenin kaltaisten molekyylien synteesit triplettihapen aktivointiin ja katalyysiin
Päätös 295997
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 513 149
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilman hapen hyödyntäminen hapettimena katalyyttisissä prosesseissa olisi erinomainen työkalu moniin kemiallisiin prosessehin. Viimeaikoina on osoitettu, ettö monet hiliallotroopit, erityisesti tietyt nanohiilirakenteet, pystyvät katalysoimaan hapen pelkistämisreaktiota. Ehtotetussa hankkeessa syntetisoidaan molekulaarisia grafeeni- fragmentteja katalyyttisiin tarkoituksiin. Tavoitteena on saada aikaan hiilimateriaalin hapetusmekanismilla toimivia, mutta tehokkaampia katalyyttijä, joiden avulla voidaan katalysoida orgaanisia hapetuksia, dehydrogenointeja, hapettavia kytkentöjä ja lohkaisuja hyödyntäen happea terminaalisena hapettimena. Kansallisisesti tutkumuksella on potentiaalista vaikuttavuutta biomassan prosessointiin lisäarvolliseiksi tuotteiksi. Tutkimus tehdään hakijan tutkimusryhmässä kemian laitoksella, Helsingin yliopistossa. Hankkeessa on yhteistyötä tutkimusryhmien kanssa Triesteen (IT) and Dresdenin (D) yliopistoissa.