Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Toivanen, Jari
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Tehokkaita numeerisia menetelmiä akustisten aaltojen etenemiseen
Päätös 295897
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 425 026
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Akustisten aaltojen etenemistä annetulla taajuudella mallintaa Helmholtzin yhtälö. Nämä tehtävät diskretisoidaan äärellisten elementtien menetelmällä homogeenisessä, kerrosteisessa, ja liikkuvassa väliaineessa. Sovelluksia ovat mm. melun eteneminen tuulisessa ilmakehässä ja aaltojen eteneminen maaperää jäljittelevässä kerrosteisessa väliaineessa. Tehtävistä saadaan erittäin isoja lineaarisia yhtälöryhmiä joita ei usein voida ratkaista perinteisillä suorilla tai iteratiivisilla menetelmillä. Tutkimus kehittää erittäin tehokkaita menetelmiä näille ns. täydellisille malleille, joka vähentävät laskennallista vaativuutta kertaluokilla. Tutkimuksen osa rakentaa tarkkoja pikkuruisia redusoituja malleja samoille tehtäville annetuissa rajoissa malliparametreille, joita ovat mm. taajuus, äänilähteen sijainti tai äänen nopeus. Nämä mallit ovat erityisen soveliaita tehtäville joiden ratkaisu tai sen osa tarvitaan nopeasti annetuille parametreille.