Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ahola, Jero
Organisaatio LTY
Tutkimusaihe Mikrobiöljyjen ja -protetiinien tuottaminen sähköavusteisesti käyttämällä ilmaa raaka-aineena
Päätös 295866
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 30.08.2020
Rahoitus (€) 279 776
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmiskunta tarvitsee ruokaa ja energiaa, jotka molemmat ovat kerättävissä suoraan ilmasta. Aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön avulla ilmakehän hiilidioksidi voidaan muuttaa polttonesteiksi sekä myös proteiiniksi ruoka- tai rehukäyttöön. Projektin ratkaisut perustuvat kaasuja aerobisesti hyödyntävien mikrobien kasvattamiseen sähköbioreaktorissa, jota ohjataan projektissa kehitetyllä älykkäällä tehoelektroniikalla. Reaktoriin syötetään ilmasta kerättyä väkevöityä hiilidioksidia ja typpeä. Hiilidioksidin väkevöinti kehitetään myös projektissa. Täten mikrobien pääalkuaineet ja energianlähde ovat ilmasta ja ilmaisia. Mikrobimassa jaetaan rasvajakeeseen, josta voidaan tehdä dieseliä tai kerosiinia ja proteiinijakeeseen, jota voidaan käyttää ruokana tai rehuna.