Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tchamov, Nikolay
Organisaatio TTY
Tutkimusaihe Integroitujen piirien epälineaarisuus ja dynaaminen stabiilius transienttien vaikutuksessa.
Päätös 295865
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 163 623
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tärkeimmät tehonhallintapiirit, DCDC ja LDO, toimivat usein suorituskykynsä äärirajoilla ja niissä voi esiintyä monta toimintapistettä mikä vaarantaa piirien toiminnan. Ilmiö vaikuttaa satunnaiselta koska se on heikosti ymmärretty tai CAD-työkalut ovat puutteellisia. Aika-riippuva juuriura (TVRL) menetelmä, kehitetty TTY:llä ja kerännyt kansainvälistä arvostusta, laskee piirin ominaisarvojen muutoksia käyttäen Cadencen CAD-työkaluja. Projektin tavoitteena on tutkia syvällisesti näitä ilmiöitä ja kehittää TVRL menetelmää. Varmistus mikropiiri tasolla on tärkeä osa projektia. Tuloksia voidaan soveltaa usealla eri alalla kuten kehittyneet matkaviestimet, puettava elektroniikka, lääketieteelliset- ja ympäristöanturit, auton instrumentointilaitteet. Kansainvälinen yhteistyö: Prof. Igor Filanovsky, University of Alberta, Kanada, prof. Luis B. Oliveira, NOVA yliopisto, Lissabon, Portugali. Tulokset julkaistaan IEEE konferensseissa ja julkaisuissa, tohtorinväitöskirjoissa ja luennoilla.