Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Huotari, Simo J
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Materiaalien monen skaalan dynamiikkaa edistyneillä röntgenmenetelmillä
Päätös 295696
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 565 562
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kehitämme röntgenanalyyttisiä työkaluja laboratorio-, synkrotroni-, ja vapaaelektronilaserkäyttöön. Tutkimme niillä kehitysbiologian merkeissä kasvavien hampaiden rakennetta sekä materiaaleja, joita voidaan hyötykäyttää energian keräämisessä (aurinkokennomateriaalit) ja tallentamisessa (akkumateriaalit).