Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kukk, Edwin
Organisaatio TY
Tutkimusaihe Fotoindusoidun ydin- ja elektronisen dynamiikan kehittyminen pienissä kvanttisysteemeissä
Päätös 295551
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 576 385
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tähtää atomeissa, molekyyleissä ja klustereissa fotoionisaatiossa femtosekuntien aikana tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen ja mallintamiseen. Kolme keskeistä kysymystä ovat: Miten käytettävissä oleva energian määrä vaikuttaa ydinten liikkeen dynamiikkaan ja tapahtuvien prosessien nopeuteen? Miten fotoionisaation aikaansaama varaus liikkuu biomolekyyleissä? Miten ympäristö vaikuttaa fotoindusoituun dynamiikkaan ja säteilyvahinkojen leviämiseen? Projekti toteutetaan osana laajaa kansainvälistä yhteistyökuviota, johon osallistuu kokeellisia ja teoreettisia tutkimusryhmiä. Mittauksissa käytetään synkrotronisäteilylähteitä ja vapaa-elektronilasereita ja mittausmenetelmänä on monipartikkeli-koinsidessispektroskopiaa, joka muodostaa mahdollisimman täydellisen kuvan yksittäisistä fotoindusoiduista kvanttitapahtumista.