Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hokka, Mikko
Organisaatio TTY
Tutkimusaihe Terästen metastabiilin austeniitin mikroplastisuus
Päätös 294845
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 141 301
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Materiaalien lujuuden lisääminen tuhoamatta sen sitkeyttä on yksi historian suurimmista materiaalitekniikan ongelmista. TRIP teräkset yhdistävät korkean lujuuden sekä hyvät muovattavuusominaisuudet teräksessä tapahtuvan muodonmuutoksen aiheuttaman faasimuutoksen avulla. Tämä faasimuutos on herkkä teräksen mikrorakenteen muutoksille sekä muokkauslämpötilalle ja nopeudelle. Lämpötilan ja muodonmuutosnopeuden tutkiminen on hankalaa, sillä korkeilla muodonmuutosnopeuksilla myös teräksen lämpötila muuttuu adiabaattisen kuumenemisen takia. Tässä hankkeessa tutkitaan nimenomaan adiabaattisen kuumenemisen sekä myötönopeuden vaikutuksia faasimuutosnopeuteen. Kokeellinen osa on suunniteltu nimenomaan selittämään myötönopeuden ja lämpötilan vaikutukset riippumatta toisistaan, jolloin materiaaliominaisuuksia pystytään kuvaamaan erikseen myötönopeuden ja lämpötilan funktiona. Tulokset tulevat merkittävästi auttamaan sekä materiaalikehitystä mutta myös numeeristen materiaalimallien kehittämistä.