Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Toivanen, Anna-Leena
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Uudet kosmopolitanismit: Afro-eurooppalainen liikkuvuus diasporisessa afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa
Päätös 294780
Päätöspvm 29.04.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.03.2017
Rahoitus (€) 48 775
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka ranskan- ja englanninkielinen afrikkalainen diasporinen kirjallisuus käsitteellistää kosmopolitanismin ideaa afroeurooppalaisen liikkuvuuden konteksteissa. Tutkimuksessa analysoidaan afrikkalaista kirjallisuutta liikkuvuustutkimuksesta, kosmopolitanismin teorioista, sekä postkoloniaalisesta tutkimuksesta koostuvan teoriakehikon avulla. Tekstejä lähestytään kontekstualisoivalla lukutavalla, joka huomioi tekstien kaunokirjallisia erityispiirteitä. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat: 1) liikkuvuustutkimuksen soveltaminen afrikkalaisen kirjallisuuden luentaan mahdollistaa uusia tulokulmia ja tulkintoja; 2) kosmopolitanismissa ei ole ensisijaisesti kysymys hyväosaisten ”maailmankansalaisten” identiteetistä; 3) käytännön kosmopolitanismit, joita esim. paperittomien maahanmuuttajien voidaan joissain tilanteissa nähdä tuottavan, eivät ole seurausta aktiivisesta katsantokannasta, vaan syntyvät olosuhteiden pakosta; siksi niitä ei tule romantisoida.