Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Toivanen, Anna-Leena
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Uudet kosmopolitanismit: Afro-eurooppalainen liikkuvuus diasporisessa afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa
Päätös 294780
Päätöspvm 29.04.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.03.2017
Rahoitus (€) 48 775
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan afrikkalaisen ranskan- ja englanninkielisen diasporisen kirjallisuuden tapoja käsitellä kosmopolitanismin potentiaaleja ja rajoja erilaisissa afro-eurooppalaisen liikkuvuuden konteksteissa. Tutkimuksessa sovelletaan kriittisesti kosmopolitanismin ja siitä viime vuosina johdetun afropolitanismin käsitteitä. Teoriaan ja afrikkalaiseen kaunokirjallisuuteen pohjaten tämä tutkimus kehittelee uuden analyyttisen mallin, joka heijastelee kosmopolitanismin käsitteen etuoikeutettuja, pragmaattisia ja kriittisiä ulottuvuuksia. Tutkimus lisää ymmärrystämme transkulturaatiosta ja esteistä aidosti kosmopoliitin Euroopan tiellä. Tarkastelemalla kirjallisuuden esityksiä afrikkalaista alkuperää olevien poissulke(utu)misista kosmopoliitin maailmankansalaisuuden piiristä Euroopassa tutkimus kiinnittää huomiota perinteisten kosmopolitanismien universalisoiviin taipumuksiin sekä tuoreempien afropolitanismien elitismiin.