Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Halonen, Lauri
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Spektroskopiaa ja kemiallisia reaktioita vesiryväksissä sekä vedessä ja jäässä että pinnoilla
Päätös 294752
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 564 582
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuskohteenamme on ilmakehän ja tähtien välisen aineen vesi ja jää. Neutraalien ja varattujen vesiryvästen rakenteita tutkimme kehittämillämme teoreettisilla menetelmillä. Eri tyyppisten jääpintojen kemiallinen reaktiivisuus on myös mukana laskennallisen kemian aiheena. Rakennamme ainutlaatuisen optisen kampaspektometrin, jolla tutkimme kokeellisesti jään pintojen erilaisia muotoja ja pinnoille adsorboituneita molekyylejä.