Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kostamovaara, Juha
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin
Päätös 292609
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 151 970
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeessa kehitetään nopeita mineralogisen koostumuksen etäanalyysin ja kalliopintojen 3D-kaukokartoituksen menetelmiä kaivostoimintaa varten. Tällaiset laser-keilaukseen ja spektrianalyyseihin perustuvat menetelmät olisivat arvokkaita 3D-mallinuksen ja geometallurgian työkaluja. Nopeiden ja tarkkojen paikannusmittausten sekä spektrimittausten yhdistämisellä olisi merkittävä vaikutus nyt erillisinä vaiheina tehtäviin kaivosmittauksiin sekä kaivosteknisiin ja -geologisiin määrityksiin ja malleihin. Hanke tuo yhteen Akatemian Laser-keilauksen huippuyksikön ensimmäisenä maailmassa kehittämän hyperspektrisen laser keilaimen (GL, Aalto RYMMI), ja sen CMOS SPAD detektoriosaamisen (Akatemian professori J. Kostamovaara Oulu yliopisto) sekä Tekes rahoitteisen Ladimo-projektin (Aalto Georakentaminen) ja käynnissä olevan LaseREE-projektin laser-analytiikan (JY) osaamisen. Yhteistyötä tehdään myös EIT KIC on Raw Materials'in ja kaivossortumia tutkivan SDUST-yliopiston kanssa Kiinassa.