Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kauppinen, Esko
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Kestävän kehityksen mukaiset platinaryhmän metalleja sisältämättömät katalyytit
Päätös 292600
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 314 935
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SUPER projektissa on tarkoitus kehittää uusia nanomittakaavan katalyyttejä, jotka sisältävä vain yleisiä ja edullisia raaka-aineita. Näiden katalyyttien on tarkoitus korvata kriittisiin materiaaleihin lukeutuvia platina ryhmän metalleja katalyyttinä. Kehitettyjen katalyyttien reaktiivisuutta tullaan tutkimaan useissa kemiallisissa reaktioissa, jotka liittyvät mm. biopolttoaineisiin, energian varastointiin ja hydrausreaktioihin. Katalyyttien kehityksessä on integroitu materiaalisynteesi, -karakterisointi, molekyylimallinnus ja reaktiivisuus tutkimus. Suunnittelemamme synteesi-karakterisointi-mallinnus-reaktiivisuus sykli on mielestämme erittäin tehokas tapa kehittää uusia katalyyttejä.