Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Vepsäläinen, Jouko
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi
Päätös 292574
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 313 662
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaivosteollisuudella on maailmalaajuisesti edessään uusia haasteita liittyen uusien mineraalivarantojen etsimiseen ja metallien talteenottoon huomioiden samalla ekologiset haasteet ja paikallisten asukkaiden hyväksynnän kaivoshankkeelle. Teknologisesti ongelmallisia ovat eteenkin useita metalleja sisältävät malmit, joissa esiintyy myös uraania pieninä pitoisuuksina. Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokas teknologia, joka huomioi erityyppiset uraanipitoiset malmit sekä uraanin jakautumisen eri jakeisiin ja syntyvät esityyppiset uraanipitoiset vedet malmia prosessoitaessa. Kehitystyössä hyödynnetään uusia bisfosfonaatteihin perustuvia adsorbenttejä ja bioelektrokemiallisia prosesseja, joilla uraani poistetaan syntyvistä prosessi- ja jätevesistä. Hankkeen tulokset edesauttavat uraanipitoisten monimetallimalmien hyödyntämistä.