Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Laine, Eevaliisa
Organisaatio GTK
Tutkimusaihe Suurteholaskennan käyttö mineraalivarantojen geotieteellisessä tutkimuksessa
Päätös 292569
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 355 542
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaivosalueiden ja mineraalipotentiaalikartoituksen 3D-tutkimuksissa keskeinen tehtävä on kerätä aineistoa monissa eri mittakaavoissa ja sitten käyttää inversiomenetelmiä taloudellisesti kiinnostavien mineraaliesiintymien paikantamiseksi. Kasvava määrä mittaustietoa on luonut tarpeen suurteholaskennan hyödyntämiselle geotieteellisessä tutkimuksessa. Aineistojen tehokas hyödyntäminen edellyttää tietokoneiden muistikapasiteettia kasvattavaa rinnakkaislaskentaa sekä laskentaa nopeuttavien graafisten prosessointiyksiköiden (GPU) käyttöä. Kehitämme tässä projektissa yhtenäismallin (CEM –Common Earth Model) käyttöä mineraalien etsinnässä hyödyntämällä suurteholaskentaa geologisesti heterogeenisten alueiden mallinnuksessa. Tämä projekti yhdistää suurteholaskennan ja geomallinnuksen huippuosaamista. Tavoitteena on kehittää työkaluja nopeampaan geologiseen mallintamiseen tehokkaassa laskentaympäristössä.