Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kallio, Tanja
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Platina ryhmän metalleja sisältämättömien katalyyttien kehittäminen kestävän kehityksen turvaamiseksi
Päätös 292554
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 361 073
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SUPER-projektissa kehitetään uusia nanomittakaavan katalyyttejä, jotka sisältävä vain yleisiä ja edullisia raaka-aineita. Näiden katalyyttien on tarkoitus korvata kriittisiin materiaaleihin lukeutuvia platinaryhmän metalleja katalyyttinä. Kehitettyjen katalyyttien reaktiivisuutta tullaan tutkimaan useissa kemiallisissa reaktioissa, jotka liittyvät mm. biopolttoaineiden tuotantoon biomassasta sekä sähkökemialliseen energian varastointiin ja tuotantoon. Katalyyttien kehityksessä on integroitu materiaalisynteesi, -karakterisointi, molekyylimallinnus ja reaktiivisuuden tutkimus. Käyttämämme synteesi-karakterisointi-mallinnus-reaktiivisuussykli on mielestämme erittäin tehokas tapa kehittää uusia katalyyttejä.