Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Sillanpää, Mika
Organisaatio LTY
Tutkimusaihe Uuden elektrodeionisaatiosysteemin kehittäminen jalometallien ja harvinaisten maametallien talteenottoon kaivosteollisuuden jätevesistä
Päätös 292542
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 502 741
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jalometalleja ja harvinaisia maametalleja käytetään laajasti elektroniikka-, energia- ja ajoneuvoteollisuudessa. Huolenaihetta kuitenkin aiheuttavat niiden korkea hinta ja saatavuus. Samanaikaisesti kestämätön kaivosteollisuus lisää ympäristön saastumista aiheuttaen huolta ja vastarintaa väestön keskuudessa. Erityisesti arktiset ekosysteemit ovat vaarassa kärsiä kaivosteollisuuden rajuista toimista alueella. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää kohdistaa kestäviä ratkaisuja mineraalien louhintaan hyödyntämällä uusia teknologioita arvokkaiden komponenttien talteenottoon ja kierrätykseen. Tässä hankkeessa elektrodeionisaatiota esitetään selektiiviseksi menetelmäksi harvinaisten maametallien ja jalometallien talteenottoon kaivosteollisuuden vesivirroista, joissa näitä esiintyy pieninä pitoisuuksina. Erityisesti menetelmän taloudellista kannattavuutta ja integroimista olemassa oleviin kaivosteollisuuden yksikköprosesseihin tutkitaan.