Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Westerholm, Jan
Organisaatio ÅA
Tutkimusaihe Suurteholaskennan käyttö mineraalivarantojen geotieteellisessä tutkimuksessa
Päätös 292481
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 382 303
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaivosalueiden ja mineraalipotentiaalikartoituksen 3D-tutkimuksissa keskeinen tehtävä on kerätä aineistoa monissa eri mittakaavoissa ja sitten käyttää inversiomenetelmiä taloudellisesti kiinnostavien mineraaliesiintymien paikantamiseksi ja niiden laajuuden arvioimiseksi. Tärkeitä 3D-tutkimuksissa ovat muun muassa lentomittauksilla, maastossa ja kairarei'issä mitatut geofysiikan aineistot, geologiset poikkileikkauskuvat ja kartat, kairasydänaineistot sekä geokemialliset tiedot. Yhä kasvava määrä mittaustietoa on luonut tarpeen suurteholaskennan hyödyntämiselle geotieteellisessä tutkimuksessa. Aineistojen tehokas hyödyntäminen edellyttää tietokoneiden muistikapasiteettia kasvattavaa rinnakkaislaskentaa sekä laskentaa nopeuttavien graafisten prosessointiyksiköiden (GPU) käyttöä. Tässä projektissa kehitämme niin sanotun yhtenäismaamallin (CEM -Common Earth Model) käyttöä mineraalien etsinnässä hyödyntämällä suurteholaskentaa geologisesti heterogeenisten alueiden mallinnuksessa.