Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Karppinen, Maarit
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Maankuoren yleisten alkuaineiden oksideihin perustuvat termosähköiset materiaalit
Päätös 292431
Päätöspvm 17.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 550 035
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään edullisista ja ei-kriittisistä raaka-aineista koostuvia oksidipohjaisia termosähköisiä materiaaleja, joilla voidaan korvata nykyisin käytössä olevat kalliit ja myrkylliset termosähköiset materiaalit kuten vismuttitelluridi. Termosähköiset materiaalit mahdollistavat energiaintensiivisissä prosesseissa syntyvän hukkalämmön muuntamisen suoraan sähköenergiaksi ja niiden laajamittainen hyödyntäminen mahdollistaisi siirtymisen kohti kestävämpää energiainfrastruktuuria. Projektin tavoitteena on (1) löytää uusia termosähköisiä oksidimateriaaleja hyödyntäen ryhmämme kehittämiä innovatiivisia synteesimenetelmiä, (2) maksimoida materiaalien termosähköinen tehokkuus systemaattisella atomitason ominaisuuksien muokkauksella, (3) valmistaa niistä toimivia termosähköisiä moduuleja, ja (4) tehdä kehitetyille termosähköisille materiaaleille elinkaarianalyysi, jossa otetaan huomioon materiaalien saatavuus, valmistus, käyttöskenaariot ja kierrätettävyys.