Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ainiala, Terhi
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi
Päätös 286129
Päätöspvm 05.06.2015
Rahoituskausi 01.09.2015 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 486 110
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan uralilaisten kielten henkilönnimisysteemejä. Tavoitteena on ennen kaikkea rekonstruoida nimistön historiallisia kerrostumia ja nimien kuvaamia kulttuurisia kontakteja. Hankkeessa rekonstruoidaan vanha itämerensuomalainen ja marilainen henkilönnimistö arkistoaineistojen ja kenttätyömateriaalien sekä nykyisten sukunimien ja paikannimien avulla. Hankkeen tutkijat kehittävät suomalais-ugrilaisen henkilönnimien tietokannan, johon pystytään tallentamaan suomalais-ugrilaisten kielten henkilönnimiaineistoja. Pääpaino on uhanalaisissa uralilaisissa Venäjällä puhuttavissa kielissä. Tietokannan aineistojen avulla voidaan systemaattisesti tutkia henkilönnimistön rakenteita ja semantiikkaa.