Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Koho, Karoliina
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Mikrobiologia: puuttuva yhteys merenpohjan huokoseläinten ekologiassa
Päätös 278827
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Huokoseläimet ovat yksisoluisia organismeja, jotka elävät merenpohjan sedimenteissä ja saavat energiansa pintavesistä uppoavista hiukkasista. Huokoseläimet ja bakteerit ovat runsautensa takia tärkeitä hiilen kierrossa. Huokoseläimet ovat tärkeitä työkaluja ympäristömuutoksia rekonstruktoitaessa. Tämä johtuu huokoseläinten pitkästä geologisesta historiasta sekä niiden kovien kuorien kyvystä tallentaa kemiallista tietoa meristä, joissa ne ovat eläneet. Tässä projektissa tutkitaan huokoseläinten ja bakteerien välistä suhdetta. Äskettäinen havainto, että huokoseläimet samoin kuin eräät bakteerilajit voivat ”hengittää” nitraattia hapen sijasta, viittaa bakteerin ja huokoseläinten väliseen symbioosiin. Huokoseläinten ja bakteerien välisen suhteen ymmärtäminen auttaa selvittämään, kuinka hiilen kierto merisedimenteissä toimii sekä ymmärtämään paremmin luonnollista ja ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta