Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Ketola, Tarmo
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Evoluutiolla pelastettu, vanhoilla sopeumilla autettu.
Päätös 278751
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Luonto on alituisessa muutoksessa, mutta ihmistoiminta on myös lisännyt luonnossa esiintyvää vaihtelua. Eliöillä on monia erilaisia sopeutumia vaihteleviin ympäristöihin mutta niiden evoluutiosta tiedetään yhä yllättävän vähän. Monet sopeumat vaihteleviin ympäristöihin voivat olla hyödyllisiä eliöille mikäli ne tulevaisuudessa joutuvat sopeutumaan uusiin ympäristöihin. Tutkimukseni päätarkoituksena testata vaihtelevan teorioita vaihtelevaan ympäristöön sopeutumisesta ja evolutiivisista innovaatioista. Uskon tutkimukseni tuottavan mielenkiintoista tietoa evoluutiobiologeille mutta myös haittalajien ja kasvihuoneilmiön vaikutusten arviointiin.