Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hanhineva, Kati
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Täysjyväviljatuotteiden käytön metabolisten biomarkkereiden määrittäminen
Päätös 277986
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Laajan epidemiologisen tutkimusnäytön perusteella täysjyvävilja osana ruokavaliota edesauttaa ylläpitämään hyvää terveyttä. Vaikka viljatuotteiden hyöty kroonisten sairauksien ehkäisemisessä tunnetaan verrattain hyvin, on epäselvää mitkä viljan komponentit ja mitkä elimistön aineenvaihdunnalliset tekijät ovat ilmiön takana. Nykyaikaisilla laaja-alaisilla metabolomiikka-analyyseillä pystytään selvittämään samanaikaisesti jopa tuhansien yhdisteiden tasoeroja tutkittavissa näytteissä. Tässä tutkimuksessa menetelmää sovelletaan täysjyväviljaviljassa olevien bioaktiivisten yhdisteiden karakterisointiin in vitro mallissa, joka mahdollistaa yhdisteiden vaiheittaisen analysoinnin ruoansulatuksen aikana. Lisäksi tutkimuksessa suoritetaan eläinkoe, jossa tarkastellaan täysjyväviljan käytöstä seuraavia aineenvaihduntamuutoksia elimissä. Näiden biomarkkereiden katsotaan edesauttavan selittämään väestötason tutkimuksissa havaittuja yhteyksiä täysjyvätuotteiden käytön terveellisyydestä.