Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heinäniemi, Merja
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe mikroRNA säätelyn rooli endoteelisolujen interaktiossa muiden solutyyppien kanssa
Päätös 276634
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nisäkäs lajeissa tunnetaan yli 250 eri solutyyppiä, joista jokaisella on tunnusomainen geenien luentaprofiili. Solujen erilaistumisen ja stabiilisuuden säätely ovat välttämättömiä yksilön terveydelle. Soluista eritettävät nukleiinihappomolekyylit ovat tärkeä vasta kuvattu säätelyreitti, jolla on tärkeä merkitys terveydelle. Niiden roolia selvitetään tässä tutkimuksessa sydämen vajatoiminnan patologisen tilan kehittymisessä. Samalla määritämme, voivatko solut vaikuttaa näiden molekyylien avulla toisten solutyyppien jakaantumiseen. Työssä hyödynnetään laskennallisen biologian menetelmiä laajojen aineistojen analysoimiseen sekä säätely-yhteyksien mallintamiseen. Tutkimus pohjautuu aiempaan laajaan kehittymisbiologista säätelymekanismia kartoittaneeseen työhömme. Tämä tutkimusprojekti auttaa rakentamaan systeemitason ymmärrystä solu-solu kommunikaatiosta.