Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hellén, Heidi
Organisaatio IL
Tutkimusaihe Tuntemattoman reaktiivisuuden määritys ilmasta boreaalisessa ja arktisessa ympäristössä.
Päätös 275608
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan ilmakehän reaktiivisuutta ja reaktiivisiä yhdisteitä, jotka vaikuttavat mm. hiukkasten muodostukseen ilmakehässä ja sitä kautta ilmaston muutokseen. Tarkoituksena on selvittää reaktiivisuuden vuodenaikaisvaihtelua ja löytää uusia reaktiivisuuteen vaikuttavia yhditeitä boreaalisesta metsästä ja arktisessa ympäristössä. Reaktiivisuuden mittaamiseksi ja uusien yhdisteiden löytämiseksi kehitetään uusia mittausmenetelmiä. Saadut tulokset lisäävät ymmärrystä ilmakehän kemiasta. Tämä hyödyttää monia ilmakehätutkimuksen osa-alueita esim. ilmanlaatu-, hiukkas- ja ilmastonmuutostutkimuksia.