Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Meinander, Annika
Organisaatio ÅA
Tutkimusaihe Reglering av NF-kappaB signalering med hjälp av ubiquitylering
Päätös 275570
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2014 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Reglering av NF-kappaB signalering med hjälp av ubikvitylering. Organismer utsätts ständigt för fientliga mikrober i sin omgivning och behöver därmed ett funktionellt medfött immunförsvar för att överleva. Defekter i regleringen av medfödd immunitet är förknippade med sjukdomar såsom immunbristsjukdomar och kroniska inflammationer samt cancer. För att förstå dessa sjukdomar måste vi förstå hur det medfödda immunförsvaret regleras. I och med att regleringen av det medfödda immunförsvaret är mycket komplicerad i däggdjur, använder vi bananflugan, Drosophila melanogaster, som modell för att finna allmänna principer för reglering av det medfödda immunförsvaret. I och med att många av signalmolekylerna som reglerar medfödd immunitet regleras genom ubikvitylering kommer vi att specifikt betona reglering förmedlad via signalproteinet ubikvitin våra studier. Denna forskning görs vid Institutionen för biovetenskaper vid Åbo Akademi i Meinanders forskargrupp som består av sju forskare.