Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lund, Peter
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Aurinkoenergian potentiaalin arviointi kaupunkiympäristössä
Päätös 269795
Päätöspvm 31.01.2013
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2015
Rahoitus (€) 256 619
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaupunkiympäristöt ovat keskeisessä asemassa etsittäessä ratkaisuja globaaleihin energia- ja ilmastokysymyksiin, koska yli 2/3 kaikista ympäristövaikutuksista tulee rakennetusta ympäristöstä. Latinalainen Amerikka on tässä yhtyedessä kiinnostava tapaus, koska väestön sosioekonominen rakenne on nopeasti muuttumassa. Tässä projektissa kehitettiin integroitu aurinkoenergian potentiaalin arviointimenetelmä kaupunkiympäristöön, joka ottaa huomioon erilaiset rajoitukset lähtien varjostuksista aina energiaverkkojen pullonkauloihin. Tätä kautta pysytytään arvioimaan entistä tarkemmin aurinkoenergian todelliset mahdollisuudet kaupungeissa. Menetelmää sovellettiin sekä Chileen että Suomeen. Tulokset osoittavat, että tyypillisessä kaupunkiympäristössä aurinkoenergia voisi vastata noin neljänneksestä sähkön kulutuksesta, vaikka itse aurinkoenergia energiaresurssina onkin paljon suurempi. Chilessä aurinkosähkön täysimääräisellä käytöllä kaupungeissa voitaisiin tyydyttää noin 1/5 kaikesta sähköstä.